Aktuality

Události našeho spolku:

Dětský den:

Členové Mysliveckého spolku Řevnice uspořádali 24. 6. 2022 pro žáky ZŠ dětský den, který se konal v lese u lovecké chaty a měl formu soutěží i her. Děti si zde mohly prohlédnout lovecké zbraně, hladaly zvířata v lese, vyslechly si přednášku o mysliveckých tradicích a soutěžily v poznávání zvěře, stop, rostlin, stromů amysliveckých zařízených.


Informace k akci:

Kontakt: msrevnice@gmail.com

Dětský den