Pravidla v lese

Pravidla správného chování v lese

1. Nenechávejte v lese volně pobíhat psy

Při procházce lesem mějte psa na vodítku.

Do lesa můžete vzít i svého psa, veďte ho ale na vodítku. Myslete na to, že zákon o myslivosti zakazuje volné pobíhání psů v honitbě. Pokud nemáte psa na vodítku, může se vám při sledování lesní zvěře zaběhnout. V případě, že pes lesní zvěř zabije, je myslivecká stráž oprávněna zatoulaného psa zastřelit.

2. Nerozdělávejte v lese oheň a nekuřte

Požár je pro les pohromou. 

Z požárně bezpečnostních důvodů je zakázáno rozdělávat oheň ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa. Pokud se v lese rozhodnete tábořit, můžete si oheň rozdělat pouze ve vyhrazených tábořištích. Při odchodu z tábořiště je vždy nutné oheň opravdu důsledně uhasit.

3.   Pohyb mimo vyznačené cesty je povolen jen někde

 V lese je řada oficiálních stezek.

Vyhněte se ale při tom oploceným plochám. Ty mají zabránit tomu, aby návštěvníci narušovali regeneraci poškozených stromů a rostlin. Při pohybu v lese vždy respektujte výstražné cedule zakazující vstup. Často se jedná o lesnické uzavření nebezpečných cest nebo výstrahu před nebezpečím vznikajícím při kácení stromů.

4.   Nenechávejte v lese odpadky

 Odpadky patří do koše.les není skládka!

Odkládání odpadků v lese je trestné, myslí na to , obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2019,

Odpadky patří do připravených košů nebo je nutné si je z lesa odnést s sebou.

5.   Nevjíždějte do lesa autem a nechoďte do lesa při silném větru

 Parkování v lese je zakázáno.

Při návštěvě lesa parkujte jen na vyznačených plochách. Při silném větru nebo bouřce byste se měli pobytu v lese zcela vyhnout.– stále hrozí riziko úrazu při odlomení a pádu poškozené větve. Kompletní výčet toho, jaké chování je v lese povoleno a jaké zakázáno, upravuje Lesní zákon.

6.   Zveř v lese si zaslouží vaši zvýšenou pozornost

Lesní zvěř pozorujte jen z povzdálí.

V lese platí pravidlo „dívat se je povoleno, dotýkat se je zakázáno“. Doba od dubna do června je obdobím líhnutí ptáčat a rození mláďat lesní zvěře. Je to tedy období hájení lesní zvěře. V těchto měsících se v lese zdržujte pouze na lesních cestách. Nesahat na opuštěná mláďata.

7.    Neničte myslivecká zařízení, která slouží zvěři.

Jsou majetkem mysliveckého spolku.

Vstup na tyto zařízení ( stavby) je zakázáno.