Naše zvěř

Koho můžete potkat v naší honitbě:


Prase divoké, které je velmi hojné v naší honitbě, hovorově divočák, je velký sudokopytník z čeledi prasatovití. Jedná se o typického všežravce, který k životu upřednostňuje staré lesní porosty.

Jelen evropský, nově jelen lesní, je velký sudokopytník z čeledi jelenovitých. Samice jelena se nazývá laň, mládě pak kolouch. Samcům přes léto narůstají parohy, laním (samicím) nikdy.

Známá zvěř v naší honitbě je daněk evropský nebo také skvrnitý je druh z čeledi jelenovití s lopatovitými parohy, svým zbarvením se podobá jelenu sikovi. Samice se nazývá daněla a mládě danče.

Bažant obecný je velký, pestře zbarvený pták z řádu hrabavých. Ze svého původního areálu v Asii byl člověkem uměle vysazen do Evropy. V naší honitbě jde často zahlédnou na polích a loukách.

Všeobecně známým a stále poměrně hojným druhem zvěře v naší honitbě, se kterou návštěvník často setká ve všech částech revíru je srnec obecný. Samice srnce se nazývá srna, mládě pak srnče. V České republice se jedná vedle prasete divokého o nejrozšířenější spárkatou zvěř.
Liška obecná je známá v naší honitbě je naší nejběžnější divoce žijící psovitou šelmou vyznačující se vysokou mírou inteligence. Je to velice plaché zvíře a jen zřídka ho uvídíte.

V vody je k vidění kachna divoká, zvaná také březňačka, který je pták z čeledi kachnovitých. Patří mezi ekologicky nejúspěšnější druhy ptáků, který se byl schopen naprosto přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám. Je největší plovavou kachnou žijící v Česku.

K zahlédnutí na našich polích je zajíc polní, který je rod savců z čeledi zajícovití. Jde o býložravce schopné rychlého běhu. V Evropě žijící zajíc polní dokáže vyvinout rychlost až kolem 56 km/h a jeho skoky mohou být dlouhé až 3 metry.

V honitbě máme ještě mnoho další zvěře, která napomáhají rovnováze přírody v naší honitbě.